Ziua Mondială Zero Discriminare

admin
Prezentare
01 Mar, 2022

De Ziua Zero Discriminare, 1 Martie 2022, sărbătorim dreptul fiecăruia de a trăi o viață plină și productivă și de a o trăi cu demnitate. Ziua Zero Discriminare evidențiază modul în care oamenii pot deveni informați și pot promova incluziunea, compasiunea, pacea și, mai ales, o mișcare pentru schimbare. Ziua Zero Discriminare contribuie la crearea unei mișcări globale de solidaritate pentru a pune capăt tuturor formelor de discriminare.

Comitetul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, care supraveghează și monitorizează implementarea Pactului Iternațional cu privire la Drepturile civile și politice, a descris discriminarea în următorii termeni în Comentariul general 18 privind nediscriminarea:

„... Comitetul consideră că termenul „discriminare”, așa cum este folosit în Pact, ar trebui înțeles ca implicând orice distincție, excludere, restricție sau preferință care se bazează pe orice motiv, cum ar fi rasa, culoarea, sexul, limba, religia, politica sau altă opinie, origine națională sau socială, proprietate, naștere sau alt statut și care are scopul sau efectul de a anula sau de a afecta recunoașterea, bucurarea sau exercitarea de către toate persoanele, pe picior de egalitate, a tuturor drepturilor și libertăților.”