Planuri de acțiune pentru combaterea stereotipurilor în liceele din județele Neamț și Suceava

admin
Feb
22
2023

Asigurarea sustenabilității și a impactului proiectului în contextul unui proiect privind sistemul de educație din punct de vedere al egalității de gen reprezintă o prioritate majoră, mai ales în ceea ce privește asigurarea demersurilor implementării schimbărilor identificate în cadrul proiectului, în unitățile de învățământ.

În acest sens, printre rezultatele proiectului EDURIGHTS4GIRLS-– Acces egal la educație, implementat de către Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 se află două Rapoarte de monitorizare, advocacy și implementare politici și legislație privind egalitatea de gen, cu două Planuri de acțiune aferente fiecăruia dintre cele două județe. 

Rapoartele au ca scop setarea unor direcții de acțiune pentru o mai bună monitorizare și susținere a implementării politicilor și legislației privind egalitatea de gen în educație. Planurile includ măsuri concrete care vor veni în sprijinul elevilor și cadrelor didactice în vederea abordării problematicii de gen în timpul activităților formale și nonformale educaționale. Documentele sunt transmise Consiliilor județene din Neamț și Suceava, cât și Consiliilor locale din unitățile administrative de care aparțin cele 15 licee din proiect. 

Documentele pot fi parcurse în varianta PDF atașată. 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. 
#CurajulNUareGEN #edurights4girls #accesegallaeducatie #asociatiagoahead
#assed #isjneamt #incluziune #egalitatedegen #haide #Romania #ActiveCitizensFund
#EEANorwayGrants #activecitizens #acfromania