Masă Rotundă din cadrul proiectului Edurights4girls - Acces egal la educație

Data eveniment
-
Locație
Suceava
Descriere

În data de 25 iunie 2021, a avut loc la Suceava cea de-a doua Masă Rotundă din cadrul proiectului Edurights4girls - Acces egal la educație, proiect derulat prin programul Active Citizens Fund Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
La întâlnire au luat parte echipa de proiect a Asociației GO-AHEAD, echipa Asociației Școlare Sucevene pentru Educație și Dezvoltare si cea a Inspectoratului Școlar Județean Neamț. Alături de noi au fost prezenți reprezentanți ai unităților de învățământ asociate proiectului din județele Suceava și Neamț, ai administrației publice și ONG-urilor locale din județul Suceava, din domeniul drepturilor omului, cât și reprezentanți din partea finanțatorului de proiect.
În urma discuției, participanții au semnalat că este necesară o îmbunătățire a nivelului de informare în rândul profesorilor cu privire la modul în care ar putea fi recunoscute de către membrii corpului didactic – indiferent de domeniul lor de pregătire pedagogică, situațiile problematice referitoare la discriminarea și stereotipizarea de gen în mediul școlar. În acest sens, au fost propuse următoarele direcții de acțiune destinate profesorilor:
-    Inițierea unor activități de dezvoltare personală;
-    Implicarea în programe de formare profesională continuă special axate pe problematica de gen;
-    Angrenarea în activități de popularizare a prevenției discriminării și stereotipurilor de gen în educație.
Masa rotundă a fost moderată de către Apostol Alexandru Cosmin, sociolog al Asociației GO-AHEAD și Alina Hurubean, asistent cercetare a Asociației ASSED.
Întâlnirea a avut loc atât fizic în sala de conferință a Colegiului Tehnic Pentru Mușat din Suceava, cât și pe platforma ZOOM. 

Proiectul Edurights4girls - Acces egal la educație este derulat de Asociația GO AHEAD București în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și cu ASSED - Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare cu sprijinul financiar Active Citizens Fund - Romania, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 
Valoarea totală a proiectului este de 248.853,72 Euro, iar obiectivul general al proiectului este creșterea capacității, nivelului de conștientizare și aplicare a drepturilor omului, în special a celor legate de problematica de gen și accesul/dreptul la educație prin măsuri specifice de dezvoltare personală, consiliere, terapie de care beneficiază cel puțîn 480 eleve din 14 unități de învățământ din Neamț și Suceava și 210 cadre didactice, precum și acțiuni extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy de care beneficiază peste 2000 de persoane - elevi, părinți, profesori, actori din comunitățile vizate.