Despre Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ îşi asumă misiunea de a moderniza şi optimiza calitatea învăţământului, oferind beneficiarilor alternative educaţionale diversificate, în şcoli rurale şi urbane moderne. ISJ Neamţ acţionează pentru consolidarea procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii, dobândirea de competenţe cheie şi o bună incluziune socială, respectând principiul egalităţii de şanse şi de dezvoltare a unei societăţi bazate pe cunoaştere, în actualul context european.

În judeţul Neamţ, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ:

  • asigură aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;
  • asigură calitatea învăţământului şi respectarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară;
  • înfiinţează, cu avizul Ministerului Educaţiei, unităţi şcolare ale învăţământului de stat;
  • asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor pe durata învăţământului obligatoriu;
  • coordonează încadrarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic;
  • organizează şi îndrumă activitatea de perfecţionare a personalului din învăţământul preuniversitar;
  • coordonează şi controlează activitatea unităţilor conexe.

Pentru Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, a fi în serviciul comunităţii este o obligaţie şi o atitudine asumată. De asemenea, considerăm ca transparenţa deciziilor şi acţiunilor de care suntem răspunzători este menită să asigure o mai bună cunoaştere reciprocă între cei doi poli ai actului de educaţie: şcoala şi elevul cu familia lui.

Pentru mai multe informații despre ISJ Neamț vă rugăm să accesați  www.isjneamt.ro.