Informații

EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație,  proiect derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021
Proiect implementat de: Asociația GO-AHEAD
Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Partener 2: Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare

Proiectul EDURIGHTS4GIRLS - Acces egal la educație urmărește o schimbare de perspectivă în zona educațională, prin programe de dezvoltare personală a fetelor din mediile defavorizate din județele Neamț și Suceava, care învață cu precădere în școli profesionale/licee tehnologice. Proiectul aduce o schimbare cu impact pe termen mediu în ceea ce privește creșterea stimei de sine și a combaterii stereotipurilor de gen, a numărului celor care finalizează școală, iar pe termen lung în ceea ce privește ameliorarea acestor probleme la nivelul societății din România.


Proiectul EDURIGHTS4GIRLS - Acces egal la educație este necesar pentru că își propune să schimbe mentalități în unitățile de învățământ vizate, cu privire la opțiunile de viață ale tinerelor aflate în situații de vulnerabilitate, contribuind astfel la ruperea cercului vicios al excluziunii sociale și marginalizării, prin combaterea discriminărilor și stereoptipurilor de gen, inclusiv asupra celor legate de asumarea maternității și grijilor familiale de la vârste foarte fragede.


OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este creșterea capacității nivelului de conștientizare și aplicare a drepturilor omului, în special a celor legate de problematica de gen și accesul/dreptul la educație prin măsuri specifice de dezvoltare personală, consiliere, terapie de care beneficiază cel puțin 480 de eleve din 14 unități de învățământ din Neamț și Suceava și 210 cadre didactice, precum și acțiuni extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy de care beneficiază peste 2000 de persoane - elevi, părinți, profesori, actori din comunitățile vizate.

OBIECTIVE SPECIFICE

  • OS1:  Îmbunătățirea capacității instituționale a 14 unități de învățământ din județele Suceava și Neamț pentru implementarea și monitorizarea politicilor/ recomandărilor/ strategiilor naționale și internaționale privind egalitatea de gen și violența bazată pe gen și dreptul la educație pentru fete prin activități de cercetare, monitorizare, watchdog și conștientizare desfășurate pe o perioada de 2 ani.
  • OS2:  Creșterea nivelului de informare, conștientizare, educație specifică privind drepturile omului și combaterea discriminării de gen a peste 2600 de persoane din județele Neamț și Suceava: 3300 de ore de dezvoltare personală, terapie, consiliere pentru 480 de eleve din grupuri vulnerabile și preponderent din mediul rural, 336 de ore de dezvoltare personală și terapie pentru 201 profesori, campanii și evenimente pentru 2000 de persoane (părinți, profesori, elevi și eleve, membri din comunitate).
  • OS3:  Dezvoltarea capacității Promotorului și P2 prin consultanță organizațională, cursuri profesionale dedicate angajaților pe domenii de leadership, foundrasing, promovare, coaching și prin organizarea de campanii anuale media, on-line, pentru comunicare rezultate către beneficiar și strângere de fonduri.

GRUP ȚINTĂ VIZAT

  • 480 fete (15-19 ani) din învățământul secundar superior din 14 școli profesionale/licee tehnologice din județele Neamț și Suceava;
  • 210 cadre didactice (cu prioritate diriginți)  din 14 școli profesionale/licee tehnologice din județele Neamț și Suceava;
  • 2000 elevi, profesori, părinți, directori, membri ai comunității locale (dintre  care minim 220 băieți, 50 părinți) din cele 14 unități de învățâmânt/ comunități asociate, din  județele Neamț și Suceava;
  • Reprezentanți ai ONG-urilor și autorităților locale – Minim 10 reprezentanți din ONG-urile locale din Suceava și Neamț și minim 10 reprezentanți ai autorităților locale.
  • Public larg la nivel local (județele Neamț și Suceava) – Minim 500 persoane
  • Public larg la nivel național (care au acces la canalele de comunicare online și social media): Minim 2000 persoane

DURATĂ IMPLEMENTARE:  - 01.03.2021 – 28.02.2023 (24 luni)

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI:  248.853,72 Euro