Activități și rezultate

ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT

Identificarea, selecția grupului țintă

 • 14 acorduri de colaborare semnate cu 14 licee din Neamț și Suceava;
 • 480 de eleve și 210 profesori selectați;
 • 1 listă de rezervă, 10% din fiecare tip de grup țintă.

Elaborarea studiului privind situația actuală referitoare la drepturile și egalitatea de gen, problematica discriminării pe bază de gen în judetele Suceava și Neamț

Elaborare studiu cu toate etapele și capitolele cercetării și instrumentele:

 • Analiza datelor secundare – analiza detaliată a datelor statistice disponibile pentru cele 2 județe a actelor normative și măsurilornaționale și locale;
 • Metodologie studiu care va cuprinde instrumentele cercetării: chestionar, grilă de interviu;
 • Colectarea datelor de teren prin aplicarea de chestionare și interviuri;
 • Analiza datelor din chestionare și interviuri, cu rolul de a analiza percepția grupului țintă cu privire la situația actuală și potențialele soluții pentru combaterea discriminării și stereotipurilor de gen;
 • Feedback din partea grupului țintă dupa activitățile de consiliere și conștientizare pentru a vedea impactul activităților proiectului;
 • Analiza SWOT privind modul în care sunt gestionate situațiile de discriminare pe bază de gen, precum și modul în care se perpetuează stereotipurile de gen în educație.

Monitorizare și advocacy pentru implementarea politicilor și legislației privind drepturile omului și egalitatea de gen

 • Organizarea a patru evenimente tip masă rotundă în Neamț și Suceava, cu participarea a min. 2 membri ai administrației locale și a min. 2 reprezentanți ai ONG-urilor locale din domeniul drepturilor omului.

Organizarea de campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea stereotipurilor și susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor pozitive în atitudini și practici legate de Egalitate de gen și violență bazată pe gen

 • Organizarea a două evenimente de conștientizare în Neamț și Suceava având ca scop creșterea gradului de conștientizare referitoare la stereotipurile, discriminările de gen, prezentarea și premierea inițiativelor de bună practică din proiect;
 • Concurs pentru elevii și profesorii din cele 14 unități de învățământ ce au în vedere inițiative de succes în combaterea inegalităților de gen.

Desfășurarea de activități de educație, instruire și dezvoltare personală pentru elevi și personalul didactic în școală, în vederea adoptării/ întăririi/ includerii în activitatea lor a unei perspective a tratamentului egal

 • 480 eleve participante la sesiuni de dezvoltare personală și terapie de grup, cu scopul conștientizării propriilor sentimente și emoții, îmbunătățirii stimei de sine, dezvoltării aptitudinilor personale, creșterea motivației, conștientizarea punctelor forte și slabe pentru a realiza o eficientă promovare de sine, deconstruirii stereotipurilor de gen și creării un spațiu sigur în care să discute despre problemele și vulnerabilitățile lor cu scopul depășirii și solidarizării în ceea ce privește combaterea diferențelor de gen în educație, condamnarea prejudecăților de gen;
 • 480 de planuri de dezvoltare individuală create într-o aplicație online dedicată;
 • 210 cadre didactice (cu precădere diriginți) participanți la sesiuni de dezvoltare personală și terapie de grup, cu scopul de a-i ajuta ulterior pe elevi să își descopere potențialul, să se adapteze ușor la schimbare și să comunice eficient.